Snälltågets biljettregler, allmänna villkor för tågresor och integritetspolicy

 

Snälltågets biljettregler

1.SNÄLLTÅGETS TJÄNSTER

1.1 Tjänster

Snälltåget har följande tjänster/prisnivåer.

Dagtåg

 • Sittplats
 • Sittplats 1 klass
 • Egen kupé

Nattåg

 • Sittplats
 • Sittplats 1 klass
 • Bäddplats i delad kupé
 • Egen kupé
 • Egen kupé Komfort

Vilka prisnivåer och produkter som tillhandahålls på respektive avgång framgår av webbokningen.

Egen kupé och Egen kupé Komfort har sex platser.

1.1.1 Avstigning och väckning

Snälltåget tillhandahåller ingen tjänst avseende väckning eller påminnelse av resenär som reser med dagtåg. Vid resor i nattåg rekommenderar vi att resenären ställer alarm. Resenären ansvarar själv för avstigning vid bestämmelseorten.

1.2 Prissättning och bokningsavgift

Utöver biljettpriset kan en bokningsavgift tillkomma. Priset på bokningsavgiften varierar beroende på var resenären köper sin biljett.

1.3 Rabatter

Snälltåget tillämpar en lägsta prisnivå, vilket kan göra att rabatterna enligt nedan bortfaller.

För det fall du har köpt en rabatterad biljett men inte kan styrka din rätt därtill kan du anses sakna giltig biljett.

Rabatterna nedan kan inte kombineras med varandra och normalt inte med andra rabatter och erbjudanden.

1.3.1 Familjeerbjudande

Vuxen med biljett i prisnivå Sittplats kan ta med sig upp till två barn under 16 år till reducerat pris per betalande vuxen.

Alla barn måste ha en giltig biljett, även spädbarn. I Egen kupé och Egen kupé Komfort får barn under sju år dela bädd med andra barn eller vuxen.

1.3.2 Seniorer 60+

Seniorrabatt ges i prisnivån Sittplats till personer från och med att de har fyllt 60 år, samt till sjuk- och förtidspensionärer med intyg från Försäkringskassan och ska vid behov styrkas med giltig legitimation.

1.3.3 Studenter

Studerande som innehar godkänt studerandekort tillsammans med giltig legitimation har rabatt i prisnivå Sittplats.

Följande studentkort ger rabatt:

 • Mecenatkortet
 • Studentkortet/STUK.CO
 • ISIC-kortet

1.3.4 Ungdom

Resenär som ej fyllt 26 år har rabatt i prisnivå Sittplats. Ålder skall kunna styrkas med giltig legitimation.

1.3.5 Sittplats Tillsammans // gäller för resor t o m 2023-12-11

En vuxenresenär kan ta med sig en medföljande vuxen, ungdom, student eller senior till 50% rabatt på vuxenpriset. Detta går att kombinera med Familjeerbjudande enligt 1.3.1. Biljetten säljs endast via Snälltågets säljkanaler och kan endast väljas som ombokningsbar resa. Vid avbokning går det inte att avboka enstaka resenärer.

1.3.5 Sittplats Tillsammans // gäller för resor fr o m 2023-12-11

Vuxna, seniorer, studenter och ungdomar som reser tillsammans får rabatt. Detta går att kombinera med Familjeerbjudande enligt 1.3.1. Vid av enstaka resenärer beräknas priset om per person.

 

2. BILJETTER

2.1 Snälltågets biljetter

Med biljetter avses alla hos Snälltåget förekommande biljettslag och färdbevis.  Biljett skall ha den form och det innehåll, samt utseende i övrigt, som Snälltåget i särskild ordning bestämt för biljetten i fråga.

Alla Snälltågets biljetter är personliga och kan inte överlåtas.

Vid gränsöverskridande resor utanför Norden är det obligatoriskt att ange resenärens förnamn, efternamn, födelsedata och passets utfärdandeland i bokningen.

Bokningar som är ofullständiga vad gäller namn, födelsedata och kontaktuppgifter har Snälltåget rätt att avboka och återbetala.

Personliga biljetter innebär att giltig legitimationshandling krävs för resa med Snälltåget. Legitimationshandling ska kunna uppvisas vid biljettkontroll för tågpersonalen.

Följande legitimationshandlingar är giltiga:

 • Pass med MRZ-kod, 
 • Nationellt ID-kort av EU-standard, innehållande MRZ-kod eller chip, utfärdat av nationell myndighet inom EU/EES.
 • För nordiska medborgare är körkort utfärdat i ett nordiskt land giltigt för resa mellan de nordiska länderna.

För resor inom Sverige gäller även:

 • Nordiska ID-kort och
 • LMA-kort utfärdade av Migrationsverket

För resor inom Sverige kan barn under 16 år resa i sällskap med målsman utan legitimation, men ska i tveksamma fall kunna visa upp giltig ID-handling.

Snälltåget distribuerar biljetter på följande sätt:

 • Pappersbiljett
 • Snälltågets E-biljett (bokningsbekräftelse)
 • E-biljett (PDF)
 • Internationella kort

Snälltågets E-biljett erbjuds även som Wallet-biljett. Återförsäljare av Snälltågets biljetter kan även distribuera biljett i app.

2.1.1 Pappersbiljett // gäller för resor t o m 2023-12-11

Resenär som har pappersbiljett är skyldig att medtaga, uppvisa och inneha pappers­biljett under hela tågresan.

2.1.2 Snälltågets E-biljett // gäller för resor t o m 2023-12-11

Resenär som har Snälltågets E-biljett får en bekräftelse med bokningsuppgifter skickat till sin mail direkt efter bokning. Resenären är skyldig att ta med bekräftelsen i digital form eller som utskrift och visa för tågpersonalen.

2.1.3 E-biljett (PDF) // gäller för resor t o m 2023-12-11

Resenär som har E-biljett (PDF) får en biljett i en PDF-fil skickade till sin e-post efter bokning. Resenären är skyldig att ta med PDF-filen i digital form eller som utskrift och visa för tågpersonalen.

// Text som ersätter 2.1.1-2.1.3 och gäller för resor fr o m 2023-12-12

Snälltåget distribuerar biljetter som PDF-biljett till mail, som även erbjuds som Wallet-biljett.

2.2 Internationella kort utfärdade av Eurail B.V.

I Sverige giltigt Interrailkort och Eurailkort gäller för resa med Snälltåget om resedagboken är korrekt ifylld.

Interrailkort och Eurailkort är utställt på en viss angiven person. Resenär är skyldig att medtaga, uppvisa och inneha Interrailkortet under hela tågresan samt uppvisa giltig identitetshandling för tågpersonalen.

Alla tåg kräver att resenären betalar en tilläggsavgift som inkluderar en reserverad plats, bäddplats eller Egen kupé.

Interrailkort och Eurailkort gäller inte för resa på Snälltågets avgångar till och från Österrike.

2.3 Färdbevis utfärdade av annan researrangör

Biljettregler enligt punkt 2.1 gäller om inte annat avtalats mellan Snälltåget och researrangören och som framgår av resenärens färdbevis.

2.4 Platsreservation

Snälltåget har endast tågavgångar med obligatorisk platsbokning. Anslutande busstrafik saknar möjlighet till platsbokning. Platsreservation ingår i biljettpriset när den finns.

2.5 Köp av biljett ombord

I mån av plats är det möjligt att köpa en biljett ombord på tåget. Resenären skall alltid ta kontakt med tågpersonal innan ombordstigning. Biljett som köps på tåget är en pappersbiljett och resenär är skyldig att inneha biljetten under hela tågresan. Vid köp av biljett ombord garanteras ingen sittplats.

Vid köp ombord kan betalning ske i form av

 • Mastercard och VISA
 • Swish
 • Jämna kontanter i SEK, EUR och DKK.

 3. OMBOKNING OCH ÅTERKÖP

3.1 Ombokningsbara biljetter och återköp

Snälltågets tjänster som säljs genom Snälltåget är ombokningsbara. Snälltågets tjänster som säljs genom återförsäljare är inte ombokningsbara.

Mot tilläggsavgift i samband med köp av biljett kan vissa biljetter återbetalas.

Vid både ombokning och återköp gäller följande tidsbegränsningar:

 • Sittplats, 1 klass och bäddplats i delad kupé skall avbokas eller ombokas senast 24 timmar före avresa.
 • Egen kupé och Egen kupé Komfort skall avbokas senast sju dygn före avresa.

Bokningsavgift återbetalas ej och ingår inte i ombokningsvärdet.  Biljett som är köpt ombord går inte att omboka eller återbetala.

När en ombokningsbar biljett avbokas får resenären ett ombokningsvärde som består av biljettpriset exklusive bokningsavgiften som gäller för köp av resor inom 180 dagar.

Ombokningsvärdet kan användas för att köpa en ombokningsbar resa med Snälltåget. Vid köp av en resa där priset understiger ombokningsvärdet får resenären ett värdebevis på mellanskillnaden.

Ombokning och återköp görs genom den återförsäljare som sålt biljetten.

Det är inte möjligt att ändra namn eller födelsedata i efterhand. En ändring kräver att biljetten bokas om eller återköps. Biljetter som inte är går att omboka eller återköpa går inte att ändra.

3.3 Biljetter med särskilda villkor

Vid köp av paketresa där Snälltåget ingår gäller researrangörens villkor för avbokning och återköp.

Vid köp av biljetter genom vissa återförsäljare i utlandet, t ex DB, DSB, CD, SBB och ÖBB framgår det på villkoren om dessa biljetter är ej ombokningsbara eller kan återbetalas (pappersbiljett eller PDF).

4. VÄRDEBEVIS

Snälltågets värdebevis gäller för köp av ombokningsbara biljetter till Snälltågets avgångar i 180 dagar på Snälltåget.se.

5. GRUPPRESOR

5.1 Definition av gruppresa

Bokningar överstigande 24 personer är gruppresor. För gruppresor gäller särskilda regler för betalning, ändringar och återköp.

Bokningar överstigande fyra Egen Kupé eller Egen kupé Komfort är gruppresor.

5.2 Betalning

Vid bokning av en gruppresa ska en deposition om 10% av det totala priset erläggas inom tio dagar från bokningstillfället via kort eller inbetalning till Snälltågets bankgiro 5215–2592 märkt med bokningsnummer.

Det återstående beloppet och slutbetalningen måste alltid vara betalt till Snälltåget senast 60 dagar före avresa.

Om bokningen genomförs mindre än 60 dagar före avresan, men mer än 30 dagar före avresan, måste betalningen av hela beloppet göras inom 10 dagar. Om det är mindre än 30 dagar kvar till avresa måste betalningen göras direkt vid bokningstillfället.

Om betalningen inte görs inom dessa tidsramar kommer resan att avbokas och Snälltåget behåller depositionen.

Till företag och organisationer kan hela beloppet faktureras vid ett och samma tillfälle. Faktura utställs då vid bokningstillfället och betalning ska erläggas inom 30 dagar, dock senast 60 dagar före avresa.

5.3 Avbokningsregler

Avbokning av hela grupper kan ske utan kostnad senast 60 dagar före avresan.

Depositionen återbetalas inte vid avbokning.

Särskilda avbokningsregler avtalas vid större grupper än 100 personer.

5.4 Ändring av antal resenärer

Ändring (minskning) av gruppens storlek kan ske mot ändringsavgift enligt 5.5 fram till 30 dagar före avresan.

Särskilda ändringsregler avtalas vid större grupper än 100 personer.

5.5 Avgifter för ändringar och avbokning
För minskning av antalet resenärer enligt punkt 5.4 utgår en ändringsavgift.

Minskas antalet resenärer utgår en avgift om 50% av priset på de avbokade. tjänsterna.

Ändring av namn och personuppgifter kan ske fram tills avresa mot en avgift om 500 SEK per tillfälle.

6. PERSONUPPGIFTER (GDPR)

När en resenär köper en resa av Snälltåget lämnar resenären uppgifter om sig själv. Köper resenären en resa åt någon annan, så lämnar resenären personuppgifter om den personen.

Snälltåget behandlar resenärernas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, också kallat GDPR. Enligt Dataskyddsförordningen, gällande från 25 maj 2018 har resenärerna rätt att få veta hur resenärernas personuppgifter samlas in, används och lagras. Resenären har också rätt att bli ”glömd”, d.v.s. att Snälltåget raderar resenärernas personuppgifter från Snälltågets register.

Med personuppgifter avses namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, vid utrikes trafik även passets utfärdandeland och övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

Ytterligare information finns i Snälltågets Integritetspolicy som finns på Snälltåget.se.

7. ALLMÄNNA VILLKOR

Snälltågets allmänna villkor gäller för tågresor med Snälltåget.

Allmänna villkor är tillgängliga på Snälltåget.se (se nedan) eller Kundtjänst 040-669 62 00.

 

Snälltågets Allmänna villkor för tågresor

 

1. INLEDNING

Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i Järnvägstrafiklagen (2018:181), i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2021/782 om rättigheter och skyldighet för tågresenärer samt därutöver gällande författningar.  

Utöver ovan nämnda gällande författningar tillämpas dessa Allmänna villkor på varje avtal om befordran av resenär med Snälltågets tåg som ingås mellan resenären och Snälltåget, om inte annat har avtalats.

I trafik med utlandet med direkt biljett tillämpas även bestämmelserna i Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) och de Enhetliga rättsreglerna för avtal om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV). Beteckningen CIV på biljetten eller resgodskvitto innebär att dessa regler skall tillämpas.

En kombinerad resa mellan Snälltåget och andra Järnvägsföretag är inte att betrakta som en direktbiljett enligt förordningen, utan som separata köp med olika kontrakt, även om biljetten har sålts som en resa vid ett och samma tillfälle.

Vid en kombinerad resa inom Sverige med annan järnvägs-, buss-, eller båtreseproducent, där Snälltåget är en av de järnvägsföretag som ombesörjer transporten gäller respektive företags resevillkor och en Kom-Fram-Garanti enligt Resplus resevillkor.

Resor med färdbevis utfärdade av Eurail omfattas av Eurails resevillkor.

De Allmänna villkoren gäller även i de fall Snälltåget använt annat transportmedel än tåg för att utföra den avtalade transporten av resenären. Detta omfattar även Snälltågets anslutande busstrafik.

Avtalsvillkoren gäller inte i de fall Snälltåget endast agerat som återförsäljare av resan och Snälltåget inte ingår som transportör i resan. Respektive transportörs avtalsvillkor är giltiga i dessa fall.

De Allmänna villkoren kan förändras efter att resenären genomfört biljettköpet. Avtalsvillkoren ska i dessa fall inte försämras för resenären.

De Allmänna villkoren finns tillgängliga på www.snalltaget.se eller kan beställas som PDF på telefon 040-669 62 00.

 

2 DEFINITIONER

”Avreseort”: Ort där resan med Snälltåget enligt transportavtalet ursprungligen påbörjades.

”Bestämmelseort”: Ort där resan med Snälltåget enligt transportavtalet avslutas.

”Resplus”: Nationellt samarbete mellan flera järnvägsföretag (däribland Snälltåget) och andra aktörer inom kollektivtrafik­sektorn (även kallade reseproducenter) i Sverige.

”Snälltåget”:  Snälltåget AB med RICS-kod 3051 är Järnvägsföretag enligt förordningen.

”Biljettpriset”: Priset för resan med Snälltåget. I biljettpriset ingår inte bokningsavgift och eventuellt tillägg för återköpbarhet av biljetten.

 

3 TRANSPORT AV RESENÄR

3.1 Transporteringsskyldighet

Snälltåget är skyldigt att mot fastställt biljettpris transportera resenär med tåg som medför resande enligt Snälltågets tidtabeller samt meddelade ändringar i dessa tidtabeller. Transporteringsskyldig­heten gäller i den mån resenär innehar giltig biljett och det finns utrymme i tåget, med de inskränkningar som anges i tidtabellerna samt med de inskränkningar som framgår av dessa Allmänna villkor.

3.2 Skyldighet att inneha giltig biljett

3.2.1 Biljettregler för tågresor

Information om Snälltågets olika biljetter samt skyldighet att medtaga och uppvisa biljett respektive giltig identitetshandling framgår av Snälltågets vid var tid gällande Biljettregler för tågresor (se ovan).

3.2.2 Innehav av biljett

Resenär skall vid första biljettkontroll utan anfordran tillhandahålla tågpersonalen de uppgifter som krävs för att tågpersonalen skall kunna kontrollera att resenär innehar en giltig biljett. Resenär skall också på begäran tillmötesgå tågpersonalens uppmaningar vid efterföljande biljettkontroller.

Saknar resenär biljett när resan påbörjas skall resenär omedelbart ta kontakt med tågpersonal och uppge att hon/han saknar biljett.

En resenär som inte kan visa att hon/han innehar en giltig biljett och/eller en giltig identitetshandling, skall köpa biljett till det pris som gäller vid köp på tåg.

Biljetten skall bevaras under hela resan, resenär skall så länge resenär uppehåller sig i tåget kunna visa upp en giltig biljett för hela färdsträckan.

3.2.3 Giltig billjett

En biljett som har ställts ut på viss namngiven resenär är personlig och gäller endast, mot uppvisande av giltig identitetshandling, för denne resenär. Om resenär inte kan uppvisa sådan identitetshandling, skall resenär anses sakna giltig biljett.

En biljett som har ändrats obehörigen är ogiltig och skall tas om hand av tågpersonalen.

3.2.4 Kontrollavgift

Resenär som saknar giltig biljett och som vid första biljettkontroll inte uppgivit att hon/han saknar biljett eller på annat sätt försökt undandra sig att betala fastställt biljettpris för tågresan, är skyldig att betala en kontrollavgift om 1000 kronor utöver kostnader för nytt färdbevis.

3.3 Undantag från transporteringsskyldigheten

En resenär förlorar sin rätt till transport och skall snarast möjligt lämna tåg eller nekas tillträde till tåg om tågpersonalen bedömer

 1. att resenär är en fara eller kan utgöra en fara för tågtrafikens säkerhet eller;
 2. att resenär uppträder berusad och stör ordningen eller på annat sätt stör ordningen för andra resenärer på ett icke godtagbart sätt eller;
 3. att resenär inte rättar sig efter tågpersonalens tillsägelser eller;
 4. att resenär saknar giltig identitetshandling eller;
 5. att resenär har tagit med sig bagage eller djur som inte får medföras enligt punkterna 4.1 respektive 6.

Resenär som har förlorat sin rätt till transport enligt punkterna 1-4 ovan, har ingen rätt att återfå ersättning för betald biljett. Resenär som har förlorat sin rätt till transport enligt punkten 5 ovan, har rätt att få tillbaka det biljettpris resenären har betalat eller, om transport påbörjats, skillnaden mellan biljettpriset och priset för den sträcka resenären har befordrats.

Snälltåget har rätt att omedelbart avvisa resenär vid närmaste station, om personen saknar giltig biljett enligt punkten 3.2.

I de fall resenär vid upprepade tillfällen har stört ordningen har Snälltåget rätt att avboka och återbetala bokad biljett.

3.4 Preliminär tidtabell

Säljs biljetter med texten ”Preliminär tidtabell, kontrollera före avresa” åligger det resenären att senast dagen före avresa kontrollera om det är en ändrad tidtabell på Snälltågets hemsida.

Överstiger förändringen i tid mer än 60 minuter i tidigare avgångstid eller senare ankomsttid informerar Snälltåget om detta och kunden har vid detta tillfälle rätt att avbryta resan enligt punkt 9.1b  och erhålla återbetalning med hela beloppet. I de fall kunden inte inom 5 dagar, senast till avresa önskar avbryta resan gäller transportavtalet och den uppdaterade tidtabellen.

Snälltåget har rätt att ändra station till följd av banarbeten, ingen ersättning utbetalas så länge den nya stationen är inom samma tätort eller motsvarande.

Vid köp av pappers- eller PDF-biljett som utfärdats i utlandet, t ex genom DB, DSB, SBB, VR och ÖBB och som är opersonliga kan inte Snälltåget kontakta resenären. I dessa fall åligger det resenären att senast dagen före kontrollera om det är en ändrad tidtabell via information på Snälltågets hemsida.

 

4 BAGAGE

Resenären ansvarar själv för sitt bagage. Resenären är skyldig att hålla uppsikt över sitt bagage, oavsett om detta kan övervakas från sittplats eller ej.

Snälltåget ansvarar ej för förlorat eller skadat bagage.

 

4.1 Handbagage

Resenären har rätt att medföra ett bagage av maxmåttet 55x45x25 cm samt ett mindre personligt föremål, t ex en handväska.

Handbagage får inte innehålla

 1. farligt gods, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande och frätande ämnen;
 2. skjutvapen, om inte slutstycket eller annan vital del avlägsnas och förvaras skild från vapnet, vilket skall vara förvarat i fodral; eller
 3. föremål som kan medföra obehag eller besvär (t ex starka dofter) för andra resenärer.

Vid bokning av Egen kupé kan tomplatser användas för bagageförvaring i motsvarande utsträckning som för en resenär.

På tåg som medför resgodsvagn kan större väskor checkas in, se avsnitt 5.

 

4.2 Barnvagnar

Barnvagnar skall av utrymmesskäl vid på- och avstigning samt under hela resan transporteras i ihopfällt läge.

 

4.3 Cyklar

Cyklar kan av utrymmesskäl inte transporteras med Snälltåget. Ihopfälld cykel kan medföras och kan då medföras om det uppfyller måttet för bagage.

På tåg som medför resgodsvagn kan cyklar checkas in, se avsnitt 5.

 

4.4 Skidor

Skidor ska förvaras i fodral.

På tåg som medför resgodsvagn kan skidor checkas in, se avsnitt 5.

 

4.5 Rullstolar

Resenär med rullstol ombedes kontakta Snälltåget på 040-669 62 00 före bokning av biljett för att förvissa sig om att rullstol p.g.a. längd, vikt och bredd kan medföras på tåget.

 

4.6 Hittegods

Snälltåget tar hand om upphittat gods. Om ingen efterfrågat upphittat gods inom tre månader efter fyndtillfället, skänks/slängs hittegodset. Förfrågan om hittegods görs genom formulär på Snälltåget.se eller per telefon 040-669 62 00.

En administrativ avgift tas ut vid upphämtning av hittegods.

 

5 RESGODSVAGN / INCHECKAT BAGAGE

På vissa tåg/sträckor medförs resgodsvagn eller andra utrymmen där det finns möjlighet att checka in skidor, cyklar och större bagage (typ av bagage kan variera utifrån de fysiska förutsättningarna på tåget).  Befordring sker mot betalning och endast till resenärer som ingått avtal om transport på motsvarande sträcka.

Skidor skall vara i emballage och får väga maximalt 10 kg. Pjäxor ska förvaras i kupén eller vid sittplatsen.

Cyklar ska vara emballerade.

Större bagage ska vara inom måtten 80x50x35 cm och får väga maximalt 23 kg. Du ska själv kunna lyfta av och på väskan.

Inlämning (incheckning) av gods sker mot kvitto. Gods skall vara märkt med namn och telefonnummer vid inlämningen. Snälltåget lämnar ut inlämnat gods mot uppvisande av kvitto. Kan den som begär utlämning inte uppvisa kvitto kan Snälltåget ändå lämna ut godset om den som begär utlämning visar att hon/han har rätt till godset.

Avgift tas ut för resgods som lämnats in i resgodsvagnen.

Snälltågets ansvar för gods som lämnats in i resgodsvagn regleras i järnvägstrafiklagen.

 

6 ATT RESA MED DJUR // text för resor t o m 2023-12-11

Ett (1) sällskapsdjur per biljett, såsom t.ex. hundar och katter, får kostnadsfritt tas med i särskilt anvisade utrymmen i tåget. Saknas det lediga platser på de i tåget särskilt anvisade utrymmena för djur, får inte djur medföras. Vid resa med djur skall resenär därför i förväg boka biljett där det framgår att den reserverade platsen har egenskapen ”Djur tillåtet”.

Djur skall placeras på golvet. Om djur placeras i säten riskerar resenären kontrollavgift för sanering av säten.

Ledarhund för personlig hjälp åt synskadad resande får medföras gratis även i andra utrymmen.

6 ATT RESA MED DJUR // text för resor t o m 2023-12-12

Ett (1) sällskapsdjur per biljett, såsom t.ex. hundar och katter, får mot avgift tas med i särskilt anvisade utrymmen i tåget. Saknas det lediga platser på de i tåget särskilt anvisade utrymmena för djur, får inte djur medföras. Vid resa med djur skall resenär därför i förväg boka biljett där det framgår att den reserverade platsen eller kupén har egenskapen ”Djur tillåtet”.

Djur skall placeras på golvet. Om djur placeras i säten riskerar resenären kontrollavgift för sanering av säten.

Ledarhund för personlig hjälp åt synskadad resande får medföras gratis även i andra utrymmen.

 

7 RESENÄRER MED SÄRSKILDA BEHOV

7.1 Information om tillgänglighet

På Snälltågets webbplats www.snalltaget.se framgår bl.a. information om

 1. förutsättningarna för på- och avstigning på tågen;
 2. tillgängligheten i tågen; samt
 3. de hjälpmedel som finns i tågen.

Informationen ges även via Kundtjänst på 040-669 62 00.

Resenär med funktionsnedsättning rekommenderas att före köp av biljett att kontakta Kundtjänst på 040-669 62 00 för att få information om förutsättningarna för att färdas från/till de aktuella stationerna och med det aktuella tåget.

7.2 Ledsagning och assistans

Snälltåget erbjuder kostnadsfri

 • assistans vid avstigning och påstigning
 • assistans för att personer med funktionshinder skall erbjudas samma tjänster som övriga passagerare ombord på tåget.

Ledsagning och assistans enligt ovan skall förbeställas genom Kundtjänst senast 24 timmar före avgång. Om resenär med funktionshinder inte i förväg beställer ledsagning eller assistans kan Snälltåget inte garantera att en person med funktionshinder kan stiga på och av tåget samt nyttja Snälltågets tjänster ombord.

7.3 Allergi

Tågets restaurangvagn har ett brett sortiment för att även tillgodose olika former av allergier.

 

8 ORDNINGSREGLER

8.1 Rökning

Det råder rökförbud på samtliga tåg. Detta inkluderar även e-cigaretter.

8.2 Alkoholdrycker

Det är inte tillåtet att dricka medhavda alkoholhaltiga drycker ombord på tåget. Detta gäller dock inte om resenärerna tillhör samma sällskap och har bokat en egen kupé.

Alkohol som säljs i restaurangvagnen kan endast förtäras i restaurangvagnen. Detta gäller ej för tåg i internationell trafik.

8.3 Ljudnivå

Samtalston, ljud från t.ex. radio, högtalare, mobiltelefoner etc. skall hållas på en nivå så att det inte stör andra resenärer. Mellan klockan 22 och 07 skall det vara så pass tyst att andra resenärer kan sova.

8.4 Säkerhetsföreskrifter

Resenär får inte stiga på eller av ett tåg som är i rörelse. Resenär får inte heller öppna vagnsdörrarna när tåget är i rörelse. På- och avstigning får endast ske när tåget står vid plattform.

Det är inte tillåtet att beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det tydligt framgår att allmänheten har tillträde, t.ex. via skyltar.

Spårövergång får inte beträdas när bommar fälls, är fällda eller reses, varningsklocka ringer, stoppsignal visas eller tåg närmar sig.

 

9 FÖRSENING, UTEBLIVEN ANSLUTNING OCH INSTÄLLELSE

9.1 Försening med mer än 60 minuter till bestämmelseorten

Om det skäligen är troligt att ankomsten till den slutliga bestämmelse­orten enligt transportavtalet kommer att försenas mer än 60 minuter, ska resenären omedelbart erbjudas att välja något av följande:

 1. Fortsatt resa till den slutliga bestämmelse­orten.
 2. Ersättning motsvarande hela biljettpriset, enligt samma villkor som vid köpet, för den eller de delar av resan som inte fullföljts och för den eller de delar som fullföljts, om resan blivit meningslös med tanke på resenärens ursprungliga resplan.
 3. Ombokning till den slutgiltiga bestämmelse­orten med Snälltåget en senare dag som resenären finner lämpligt och på likvärdiga transportvillkor med Snälltåget.

Snälltåget är skyldig att informera kunden inom 100 minuter från den planerade avgångstiden om alternativen. I de fall Snälltåget inte informerar om möjligheterna a-c) ovan har kunden rätt att ingå avtal med annan leverantör om kollektivtrafik med tåg eller buss. Snälltåget ska ersätta för nödvändiga, rimliga och lämpliga kostnader.

 9.2 Skyldighet att erbjuda assistans vid försening med mer än 60 minuter

Snälltåget skall vid förseningar med mer än 60 minuter till resenärens bestämmelseort kostnadsfritt erbjuda

 1. Förfriskningar och enklare förtäring, i den utsträckning dessa finns att tillgå på tåget och som står i skälig proportion till väntetiden.
 2. Hotellrum eller annan inkvartering samt vid behov transport mellan järnvägsstation och inkvarteringsplatsen, när ett uppehåll på upp till tre nätter, eller ett ytterligare uppehåll blir nödvändigt, där och om detta är fysiskt möjligt.
 3. Transport från tåget till järnvägsstationen, till en alternativ avgångspunkt eller till den slutliga bestämmelse­orten för förbindelsen om tåget blivit stående på linjen, där och om detta är fysiskt möjligt.

Om förbindelsen måste avbrytas skall Snälltåget så snart som möjligt organisera alternativ befordran för resenärerna.

Om tågtrafiken varit försenad och förseningen lett till en missad anslutning skall Snälltågets personal på resenärens begäran skriftligen intyga att tågtrafiken varit försenad.

9.3 Rätt till ersättning av biljettpriset för resenär som drabbas av en försening

Resenär som blir mer än 60 minuter försenad till bestämmelseorten enligt transportavtalet har rätt till ersättning enligt nedan. Detta gäller dock ej de som har kompenserats enligt 9.1.

9.3.1 Försening 60–119 minuter

Kontant ersättning om 25 % av biljettpriset.

9.3.2 Försening 120 minuter eller mer

Kontant ersättning om 50 % av biljettpriset.

9.3.3 Ersättning vid resor med Eurail

Rätt till kompensation och förfarande för detta framgår av Eurrails resevillkor. Snälltåget utger ingen ersättning enligt 9.3.1 eller 9.3.2 för de tillägg som kunden har erlagt för resa med Snälltåget.

9.4 Begränsningar i Snälltågets ansvar

9.4.1 Omständigheter som medför ansvarsfrihet

ansvarsfrihet

Resenär är inte berättigad till ersättning eller assistans enligt punkt 9.1–9.3 om denne informerats om en försening före inköp av biljett.

Snälltåget är inte skyldigt att betala ut ersättning enligt punkt 9.3 om Snälltåget kan bevisa att förseningen, den uteblivna anslutningen eller den inställda resan orsakades direkt av eller till sin natur var förknippade med följande:

a) Extraordinära omständigheter som inte är förbundna med järnvägsdriften, såsom extrema väderförhållanden, större naturkatastrofer eller större folkhälsokriser, som järnvägsföretaget inte hade kunnat undvika eller förebygga följderna av, även om Snälltåget hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade.

b) Fel eller försummelse av resenären.

c) Tredje mans beteende, såsom personer på spåret, kabelstöld, nödfall ombord, brottsbekämpande verksamhet, sabotage eller terrorism, som Snälltåget inte hade kunnat undvika eller förebygga följderna av, även om Snälltåget hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade.

Strejker som genomförs av personal vid Snälltåget, åtgärder eller underlåtenheter från andra företag som använder samma järnvägsinfrastruktur och åtgärder eller underlåtenheter från infrastrukturförvaltare och stationsförvaltare omfattas inte av det undantag som avses i punkt c.

Snälltåget är fri från ansvar från punkt 9.1 sista stycket om kunden inte kan informeras på grund av felaktigt lämnade uppgifter om e-postadress eller mobiltelefonnummer i bokningen.

9.4.2 Resenären har nekat föreslagna alternativ

Snälltåget utger ingen ersättning för resenärs utgifter om resenär har nekat Snälltågets erbjudanden om andra transportförbindelser, erbjudanden om hotellrum, annan inkvartering, måltider eller förfriskningar.

Om Snälltåget inte har lämnat erbjudande om kost och logi ersätts resenären för skäliga merutgifter för kost och logi, samt vid behov, transport till logiplatsen. Om Snälltåget kostnadsfritt erbjudit kost, logi samt transport enligt punkt 8.2 medges inte ersättning för dessa kostnader. 

9.4.3 Anslutningar utanför avtalet om transport

Snälltågets ansvar gäller endast fram till resans bestämmels­eort i det transportavtal resenär ingått med Snälltåget.

Anslutande resor från bestämmelseort med färdbevis som köpts separat, till exempel båt-, flyg eller bussbiljetter ersätts inte.

För kombinationsresor mellan Snälltåget och DB som köps genom Snälltåget gäller särskilda villkor, se Snälltåget.se/biljettregler-tyskland.

9.4.4 Beloppsgräns

Ingen ersättning ges om beloppet understiger 4 EUR per person.

9.4.5 Uttömmande reglering

Om inte annat framgår av järnvägstrafiklagen eller annan tvingande författning, har resenär inte rätt att kräva Snälltågets på ytterligare ersättning – såsom t.ex. förlorad arbetsinkomst eller annan förmögenhetsskada – för försening, utebliven anslutning eller inställelse än vad som framgår av denna punkt 9.

9.5 Begäran om ersättning

Resenär skall snarast möjligt, dock senast inom två (2) månader från förseningstillfället ansöka om ersättning genom webbformulär på www.snalltaget.se eller genom brev till Snälltåget, Norra Vallgatan 34, 211 25 MALMÖ

Följande uppgifter skall anges:

 • Bokningsnummer
 • För- och efternamn
 • Adress
 • Bank, clearing och kontonummer om ersättningen önskas kontant
 • Tåg, datum, sträcka

9.6 Erläggande av ersättning

Ersättningen skall utbetalas inom en månad från det att begäran om ersättning har kommit Snälltåget tillhanda.

 

10 SNÄLLTÅGETS SKADESTÅNDSANSVAR

10.1 Ansvar för person- och sakskada

Snälltågets ansvar när en resande skadats eller dödats (personskada) och dess ansvar för den resandes handresgods och andra personliga tillhörigheter (sakskada) regleras i järnvägstrafiklagen. Enligt huvudregeln i lagen svarar Snälltåget strikt för personskada som den resande åsamkats till följd av järnvägsdriften medan han uppehållit sig i eller stigit på eller av ett järnvägsfordon. Detsamma gäller vid sakskada som uppkommit i samband med personskadan.

Har sakskada uppkommit utan samband med personskada svarar Snälltåget för skadan endast om Snälltåget vållat skadan (fel eller försummelse).

10.2 Begränsningar i ansvar för skador

Ansvaret för sakskada är begränsat till ett halvt basbelopp, om inte Snälltåget orsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

Snälltåget ansvarar inte för den skada som den resande kan lida genom att han försummar tågets avgångstid, genom att han tar plats i fel tåg eller vagn eller genom att han inte stiger av tåget på sin bestämmelse- eller övergångsstation.

Om den resande gör sannolikt att hans handlande föranletts av felaktiga upplysningar från Snälltågets personal, felaktigheter i Snälltågets tidtabeller, dess biljetter eller dess skyltning, har den resande dock samma rätt till ersättning.

10.3 Anmälan av skada

Inträffar person- och/eller sakskada, eller annat förhållande för vilket den resande vill framställa krav på ersättning av Snälltåget, skall förhållandet om möjligt anmälas redan till tågpersonalen ombord.

10.4 Framställan om krav

Resenär bör framställa krav om ersättning senast inom tre (3) månader från det tillfälle som berättigar till ersättning

Snälltåget skall inom en månad besvara resenärs krav.

 

11 REKLAMATION M.M.

11.1 Framställande av krav

Resenär bör i första hand ta kontakt med tågpersonalen för att reglera eventuella krav om ersättning ombord på tåget.

Om inte tågpersonalen kan hantera ersättningskravet kan resenär framföra reklamationer genom brev till Kundtjänst eller via webbformulär på www.snalltaget.se.

Uppgörelse om ersättning mellan resenär och tågpersonalen eller annan behörig personal hos Snälltåget skall antecknas på biljetten eller annars skriftligen. Har anteckning inte skett skall den part som vill göra gällande förekomsten av uppgörelse styrka denna och dess innehåll.

Snälltåget ersätter inte för tjänster som resenären inte har betalt extra för, t ex ej fungerande Wi-Fi, eluttag eller för att enstaka toaletter är ur funktion.

11.2 Hantering av krav

Snälltåget hanterar reklamationer där Snälltågets Allmänna villkor tillämpas. Övriga reklamationer, där Snälltåget agerat som återförsäljare kommer att vidaresändas till berörda transportörer.

11.3 Tvister

Om parterna inte kan komma överens har privatresenärer rätt att få tvisten prövad genom alternativ tvistelösning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Om du bor i ett EU-land eller i Norge, Liechtenstein eller Island och har köpt din resa på Snälltåget.se kan du använda dig av Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet (ODR).

Övriga tvister med anledning av Snälltågets Biljettregler eller Allmänna villkor för tågresor ska avgöras av allmän domstol.

 

Snälltågets integritetspolicy

Den här integritetspolicyn redogör för hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med Snälltåget. 

Personuppgiftsansvarig är Snälltåget i Sverige, bifirma till Merresor AB, Cityterminalen, Klarabergsviadukten 72, 111 64 Stockholm.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, också kallat GDPR. Enligt Dataskyddsförordningen, gällande från 25 maj 2018 har du rätt att få veta hur dina personuppgifter samlas in, används och lagras. Du har också rätt att bli ”glömd”, d.v.s. att vi raderar dina personuppgifter från våra register.

Med personuppgifter avses namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

 

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du genomför ett köp på vår webbplats eller fyller i ett webbformulär när du kontaktar vår kundtjänst, deltar i en tävling eller registrerar dig som prenumerant för vårt nyhetsbrev. Informationen som vi samlar in kan inkludera ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt telefonnummer och i de fall du har ett ärende hos kundtjänst sparas information kring ärendet. 

Vi tar också automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och de sidor som du besöker på vår webbplats. Detta innehåll innehåller inte någon personligt identifierbar information.


2. Användning av information

 • Den information vi samlar in från dig används för att:
 • Göra ditt besök mer personligt och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och i vår app

 • Distribuera din biljett via e-post

 • Möjliggöra betalning med Swish

 • Återkoppla till dig angående ditt ärende hos kundtjänst

 • Kontakta dig via e-post eller telefon

 • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

 • Visa annonser för dig på internet eller för personer med liknande profil som du har 


 

3. Lagring av information

 • Efter genomfört köp på vår webbplats sparas telefonnummer, e-post, förnamn och efternamn och i förekommande fall födelsedata i ca 100 dagar efter sista resdatumet i bokningen. Därefter avpersonifieras dina uppgifter från beställningen. Öppnas din bokning efter sista resdatumet i bokningen påbörjas bryts preskreptionen, detta kan t ex ske om du reklamerat din resa eller ansökt om restidsgaranti.

 • Efter avslutat ärende hos kundtjänst sparas din e-post, förnamn, efternamn och telefonnummer i 12 månader.

 • Efter avslutat ärende hos kundtjänst försvinner eventuella bankuppgifter efter utbetalning.

 • Efter aktiverad prenumeration på vårt nyhetsbrev sparas förnamn, efternamn, e-post, demografisk information och valt intresse för destinationer. I mottagarlistan tills det att du avslutar din prenumeration (via länk längst ner i utskicket). Dina uppgifter ligger dock kvar på vår partner Apsis servrar.


4. Utlämnande till tredje part

Snälltåget är de enda som äger informationen som samlas in på webbplatsen, via mejl eller via telefon. Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller utföra hela eller delar av resan, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter (ej personuppgifter) kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.


5. Informationsskydd

Vi skyddar dina personuppgifter genom en rad olika säkerhetsåtgärder. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice) har tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information är placerade i en säker miljö.

 

6. Användning av cookies

Vi använder cookies i 2 olika syften: 

1. Cookies förbättrar användarupplevelsen på vår webbplats genom att bland annat identifiera återkommande besökare och visa relevant information. Vår användning av dessa cookies kopplas inte till personligt identifierbar information. Du kan välja att blockera användandet av dessa cookies i din webbläsare, men då riskerar du att få en sämre användarupplevelse.

2. Vi använder cookies i annonssyfte och i samarbete med tredje part, för att kunna identifiera och rikta relevanta annonser mot personer som enligt olika algoritmer är benägna att genomföra ett köp. Du kan blockera cookies från tredje part i din webbläsare. 

 

7. Avsluta prenumeration

Vi använder din e-postadress främst för att skicka ut din bekräftelse eller E-biljett (PDF). I samband med ditt biljettköp har du möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev från oss med övrig information. Önskar du att avsluta prenumeration på vårt nyhetsbrev finns en länk längst ner i utskicket.
 

8. Rätt till information och rätt att bli glömd

Du har rätt att när som helst begära ut dina personuppgifter och den information vi har sparat om dig. Informationen kan till exempel ha sparats i samband med ett köp av biljett, kontakt med kundtjänst eller vid prenumeration av nyhetsbrev. Du har också rätt att bli glömd, d.v.s. att vi raderar alla dina personuppgifter från våra register. Vill du begära ett registerutdrag? Vänligen skicka in din begäran via post och märk kuvertet med ”Registerutdrag” eller ”Begäran om att bli glömd”, tillsammans med en kopia på ditt ID-kort samt din signatur till adressen nedan. Bifoga även namn, mobiltelefon samt e-postadress, så att vi kan hitta dig i vårt register. Meddela även hur du vill att vi skickar informationen till dig, t.ex. via mejl, brev eller telefon.

 

Snälltåget

Norra Vallgatan 34

211 25 MALMÖ