Ersättning vid försening enligt EG 1371/2007

Om Snälltåget är mer än 60 minuter försenat kan du ansöka om ersättning enligt EG 1371/2007 artikel 17 genom att fylla i formuläret nedan.

Är tåget 60-119 minuter försenat vid ankomst har du rätt till 25 % ersättning av biljettpriset och är tåget mer än 120 minuter försenat har du rätt till 50 % av biljettpriset i ersättning.

Snälltåget ersätter inte andra utlägg och merkostnader du kan ha haft i samband med försening, t ex taxi, utebliven arbetsinkomst etc.

Handläggningstiden är normalt ca 3-4 veckor.