Ersättning vid försening enligt EG 1371/2007

Om Snälltåget är mer än 60 minuter försenat kan du ansöka om ersättning enligt EG 1371/2007 artikel 17 genom att fylla i formuläret nedan.

Är tåget 60-119 minuter försenat vid ankomst har du rätt till 25 % ersättning av biljettpriset och är tåget mer än 120 minuter försenat har du rätt till 50 % av biljettpriset i ersättning.

Snälltåget ersätter inte andra utlägg och merkostnader du kan ha haft i samband med försening, t ex taxi, utebliven arbetsinkomst etc.

Handläggningstiden är normalt ca 3-4 veckor.


Att resa under pandemin

När du reser ensam med Snälltåget lämnar vi alltid platsen bredvid dig tom så att du kan hålla avstånd till andra resenärer.
 
Reser ni tillsammans kommer ni att få platser tillsammans och kan samtidigt hålla avstånd till andra sällskap.